Manifest voor de "European Family Pride"

Beste Vrienden en vrienden verenigingen


De organisaties vandaag hier aanwezig:

-zijn bezorgd om nieuwe ethische normen die voor de samenleving worden voorbereid

-zijn bezorgd om het verlies van de rechten van de natuurwet op onze samenleving

-zijn bezorgd /om de beperking van vrijheid van godsdienstbeleving


Deze organisaties hebben samen opgeroepen tot deze optocht door Brussel als reactie op deze nieuwe ontwikkelingen

U bent daarop ingegaan – dank u en gefeliciteerd

De zwijgzame meerderheid heeft er genoeg van en is nu opgestaan

Wij zijn hier te Brussel samengekomen, omdat net hier een ‘utopisch waanzinnige samenleving uitgedokterd’ wordt , die zich van hieruit verder verspreidt en die zal worden opgelegd aan alle lidstaten van de Unie als we niet reageren

Zelfs onze politici met christelijke roots /hebben niet geaarzeld hun geweten op non-actief te stellen toen ze die nieuwe wetgevingen ontwikkelden en goedkeurden

Deze nieuwe vorm van samenleving gaat in tegen elk ‘gezond verstand’ tegen het ‘geweten van vele gelovigen’ en tegen ‘de natuurwet’ - dit kan en mag niet verder

De ethische waarden die bij onze samenleving groot hebben gemaakt worden nu door de Europese instellingen systematisch ondermijnd

Bovendien horen deze christelijke ethische waarde tot het domein van de levensbeschouwelijke overtuiging – in ons geval de katholieke kerk - de wetgever heeft daar geen toegang toe


Maar de EU instellingen met oa Belgie en Vlaanderen op kop/ negeren deze rechten, plichten en vrijheden

En daarmee beperken de EU de vrije meningsuiting en de vrije beleving van onze godsdienst – bovendien wordt ons uiteindelijk de lekenmoraal opgedrongen

Als katholiek gelovige mag men zich niet meer vrij uitspreken – er zijn nieuwe taboes opgekomen en logischer wijze mogen we geloofsvervolgingen verwachten

De overheden proberen ons geweten dicht te snoeren – een nieuwe Goelach is op komst


We zijn door Brussel getrokken:

Tegen de afbraak van de familie als kleinste /maar ook stevigste kern van de meest efficiente samenleving, die haar oorsprong vond in de natuurwet

Maar ook en vooral in ons eigen land worden deze nieuwe normen opgelegd - ons land heeft vandaag één van de meest immorele wetgevingen ter wereld oa

-met de SNEL-echtscheiding

-de artificiele methodes van voortplanting/ en de klonering door gewetenloze weten-schappers

-geplande promotie van homofilie (oa in scholen)

-abortus en euthanasie wetgeving


EEN primeur voor ons land waar we niet trots op zijn - graag onze excuses hiervoor – ze weten niet wat ze doen

We moeten niet alleen onze politici op hun morele en ethische verplichtingen wijzen maar ook onze wetenschappers - vooral aan katholieke universiteiten

Voornamelijk nu -net een week voor de Gay Pride te Brussel

Het huwelijk was sinds de eeuwigheid gebaseerd op liefde EN voortplanting tot de dood er een einde aan brengt– en wij zullen daarvoor blijven ijveren een huwelijk in haar traditionele definitie met de bescherming van het leven van bij het ontstaan

De European family pride zal dus ingaan tegen:

-elke wetgeving die de traditionele vorm van de ‘familie als hoeksteen van de samenleving’ wil verzwakken of vernietigen en

-tegen elke wetgeving die het leven wil vernietigen

De European family pride/ zal ook ijveren voor maatregelen ter verdediging van de ‘ familie als de hoeksteen van de maatschappij’.

-door eerherstel van de rol van de moeder/ - die haar taak in de opvoeding van haar kinderen wil vervullen

-voor een wetgving die deze opdracht van de moeder effectief ondersteunt in de sociale voorziening /ziekteverzekering en pensioen


Gezond vestand is in Belgie en Vlaanderen ver te zoeken maar dat is nog niet het geval in alle landen van de Unie – het is nog sterk aanwezig in de nieuwe EU lidstaten /– als in Roemenie, Polen

Maar ook de lidstaten in het zuiden van Europa - met Italie op kop gevolgd door Spanje en Portugal –

Dit moge ook blijken met de ‘Family day’ die op 12 Mei te Rome wordt gehouden met de steaun van het vaticaan


Onze oproep tot deze betoging heeft reeds geleid tot nieuwe contacten met tientallen andere organisaties verspreid over Europa – er zijn nog wel vele mensen met gezond verstand en met een geweten – dat verheugt ons tenzeerste – we staan er niet allen voor

Dit was slechts het begin van de strijd tegen:

-de immorele wetgeving die ons wordt opgedrongen

-en tegen elke inperking van godsdienst beleving –


teveel is teveel! -

Dank aan u allen voor uw verplaatsing tot in Brussel en uw aanwezigheid op deze betoging Goede moed en goede reis weer naar huis


*******

Collectief Vader, Moeder en Ik

Schietschijfstraat 48 - 1030 Brussel
Tel : 02.503.55.21 - Fax : 02.734.80.55 - GSM : 0485.89.87.08
rek 001-2322584-92 (lidgeld : 25 euros)
uit België :
BIC GEBABEBB / IBAN BE12 0012 3225 8492

mail


Indien u instemt met wat volgt, verspreid dan dit bericht en plaats uw handtekening onder dit manifest (door te antwoorden via email, uw gegevens worden geregistreerd).

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk organisaties, die het gezin verdedigen, worden opgeroepen om dit project te steunen.

Samen staan we sterk en kunnen we onze stem laten horen!


MANIFEST VOOR DEEUROPEAN FAMILY PRIDE


Omdat het gezin de hoeksteen is van de maatschappij;

Omdat het gezin geherwaardeerd moet worden en zo het algemeen welzijn hersteld wordt;

Omdat wij een maatschappij willen die de geboorten stimuleert, de kinderen verwelkomt, de gehandicapten beschermt en het welzijn van de ouderen garandeert;

Omdat wij abortus en euthanasie weigeren;

Omdat wij geen proefbuisbaby’s of menselijke klonen willen;

Omdat wetenschappers herinnerd moeten worden aan de morele en ethische waarden;

Omdat wij geloven in het huwelijk;

Omdat wij weigeren het gezin over te leveren aan spot;

Omdat sommigen de normen willen omkeren;

Omdat het goede moet triomferen;

Omdat heel Europa wordt geconfronteerd met dezelfde kwalen;

Omdat de stem van de gezinnen over heel Europa gehoord moet worden;

Omdat we goede wetten willen verkrijgen;

Omdat vele beslissingen genomen worden op Europees niveau;


Wij roepen u op om talrijk aanwezig te zijn op de European Family Pride op zaterdag 5 mei 2007 te Brussel.


Samenkomst om 14 uur op het rondpunt Schuman, aan de voet van Europese instellingen te Brussel.

Wij wandelen tot het Gerechtsgebouw te Brussel, waar vanaf 16 uur verschillende toespraken gehouden zullen worden.


1 commentaire:

Hans a dit…

Echt niets beter te doen?